Prevence a léčba závislosti na počítačových hrách

Diskusní fórum projektu TERA vítáme příspěvky účastníků našich kurzů, připomínky, nápady, podněty k diskusi o psychoterapii a expresivních terapiích.

Prevence a léčba závislosti na počítačových hrách

Příspěvekod turcka00 » stř 10. pro 2014 17:31:11

Prevence a léčba závislosti na počítačových hrách: nefarmakologické přístupy k léčbě

Počítačové hry napomáhají rozvíjet kritické uvažování, mohou se stát pomůckou pro učení se novým věcem a v současné době jsou jednou z nejoblíbenějších volnočasových aktivit adolescentů a mladých dospělých. Ač mají počítačové hry mnoho výhod, které se jim nedají upřít, v dlouhodobém časovém horizontu skýtají nebezpečí vzniku závislosti. Tato závislost může být léčena pomocí nefarmakologických metod, jakými jsou například kognitivně - behaviorální terapie, párová nebo rodinná terapie, motivační rozhovor atd.

Důvodem, proč jsou hráči počítačových her tolik náchylní ke vzniku závislosti, je sekrece dopaminu, který způsobuje libé pocity. Mozek proto vyžaduje větší přísun tohoto neurotransmiteru, čímž nutí jedince, aby hrál častěji a déle v naději, že bude jeho mozek opět odměněn. Jedinec tak snadno ztratí kontrolu nad svým hraním, vzrůstá tolerance k času strávenému u počítače i abstinenční příznaky. Může se zdát, že závislost na alkoholu či drogách je podstatně nebezpečnější, i závislost na počítačových hrách s sebou však nese mnoho negativních důsledků. Vede například k agresivnímu chování, násilí, úzkosti, sociální izolaci, zanedbávání školních a pracovních povinností, z fyziologických dopadů je to například bolest krku, zápěstí, a ve výjimečných případech sluchové halucinace či enurézu a enkoprézu.

Při léčení závislosti na hraní počítačových her je nejdůležitější zjistit, z jakého důvodu začal jedinec hrát, a v návaznosti na to zvolit nejvhodnější druh terapie. Důvody k hraní se různí. Za všechny jmenujme nudu, snahu zbavit se deprese a úzkosti, či zapomenout na jiné osobní či psychické problémy.

První často využívanou formou psychoterapeutické intervence je takzvaná krátká strategická rodinná terapie. Je to terapie orientovaná na problém, a mění chování všech členů rodiny. Terapie trvá 8 - 28 sezení, přičemž metodami intervence je snaha popsat vzorce rodinné interakce a ty patologické vzorce změnit.

Další z možných způsobů léčby závislosti na počítačových hrách je kognitivně - behaviorální terapie. Ta v tomto případě vychází z předpokladu, že jedincovo pojetí sebe sama výrazně ovlivňuje jeho pocity i chování v dané situaci. Terapeut má za úkol zjistit klientovy negativní pocity a myšlenky vůči sobě samému a nahradit je novými pozitivnějšími myšlenkami.

Motivační rozhovor je krátkodobý, na klienta zaměřený terapeutický přístup, který je při léčbě závislosti velmi efektivní. Terapeut klientovi naslouchá, snaží se mu porozumět, ukazuje mu přijetí, motivuje ho ke změně, a zároveň si uvědomuje, do jaké míry klient změně odporuje (to se projeví, narušuje-li klient rozhovor, popírá-li svůj problém nebo se s terapeutem hádá). Motivační rozhovor je kognitivně - behaviorální terapii podobný, KBT však změny dosahuje postupně, kontinuálně, přičemž terapeut klientovi pomáhá s osvojením takových vzorců chování, které ke změně vedou. Naproti tomu motivační rozhovor upozorňuje především na to, co se v klientově chování musí změnit a proč je změna tolik důležitá.

Dalším typem terapie je takzvaný program dvanácti kroků, který pracuje s vírou v Boha. Je tedy zřejmé, že kupříkladu v českém kulturním prostředí by pravděpodobně tato forma terapie nezaznamenala stejný úspěch, jako ve více nábožensky založených kulturách. Program sestává z následujících kroků:
• Klient si připustí stávající bezmocnost vůči hraní, a že se jeho život stal nezvládnutelným
• Klient uvěří, že v boji se závislostí mu může pomoci vyšší síla
• Klient se rozhodne svůj život předat do péče Boha
• Klient prozkoumá vlastní morální zásady a hodnoty
• Klient sobě, Bohu i ostatním lidem přizná přesnou povahu svých chyb
• Klient sezná, že je zcela připraven, aby z něj Bůh sejmul tyto chyby
• Klient s pokorou požádá Boha, aby mu pomohl jeho nedostatky odstranit
• Klient vytvoří seznam lidí, kterým kdy ublížil, a je připraven své chyby napravit
• Klient napraví újmu na těchto lidech, je-li to možné
• Klient stále bedlivě sleduje sám sebe, a je připraven přiznat si chybu
• Skrze modlitbu a meditaci klient vyhledává kontakt s Bohem
• Spirituální probuzení, které by mělo být výsledkem těchto kroků, klient šíří mezi ostatní závislé na počítačových hrách a zároveň tyto principy dodržuje ve všech ostatních oblastech svého života

Výše jmenované způsoby léčby závislosti na počítačových hrách mohou být používány zvlášť i společně. Dle autora není nutné závislé zcela odrazovat od hraní her. Cílem je především dosáhnout toho, aby klienti neutíkali k hraní před neuspokojivou realitou, aby se své problémy naučili řešit jinak a lépe, a aby nad svým hraním měli vždy kontrolu.


Dogan, A. (2014). Prevention and Treatments of Games Addiction: Non-Pharmacological Approaches for Game Addiction. In S. Gunuc (Ed.), Epidemiology of Game Addiction. Omics Group eBooks. Získáno 5. prosince 2014 z http://esciencecentral.org/ebooks/epide ... iction.php

Kateřina Turčániová
turcka00
 
Příspěvky: 1
Registrován: stř 10. pro 2014 17:05:29

Zpět na PROJEKT TERA

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron