Aktualita Psychoterapie

Diskusní fórum projektu TERA vítáme příspěvky účastníků našich kurzů, připomínky, nápady, podněty k diskusi o psychoterapii a expresivních terapiích.

Aktualita Psychoterapie

Příspěvekod svacle » pon 08. pro 2014 20:09:15

Individuální na všímavost zaměřená psychoterapie pro závislé na marihuaně a kokainu

Backround: Na všímavost zaměřené přístupy mohou být účinné při léčbě závislosti na návykových látkách, ale byly zatím zkoumány jen u závislých uživatelů návykových látek při skupinové terapii.
Metody: Nová, deseti-týdenní individuální na všímavosti zaměřená psychoterapie byla prováděna každý týden participantům. Snášenlivost a terapeutická proveditelnost byly hodnoceny mírou retence (dokončení), výskytem nežádoucích účinků, klinickým zhoršením a abstinencí na konci protokolu.
Výsledky: zahrnuto 25 pacientů, 19 dokončilo (74% retence). Pacientů závislých na konopí bylo 14, 11 dokončilo (79% retence), 8 dosáhlo abstinence na 10 týdnů. 11 pacientů bylo závislých na kokainu, 8 dokončilo (73%), 6 abstinovalo 10 týdnů. Abstinence trvala mnohem déle, než u porovnávaných skupin z minulosti.
Závěr: Tato zjištění naznačují, že tréning všímavosti může být obstojně a reálně rozšířen na individuální psychoterapii při léčbě závislosti na konopí a kokainu.

Úvod
Všímavost, definována věnováním své pozornosti jevům tady a teď, bez hodnotícího charakteru, přijetím a uvolněným vědomím, se stává důležitou při léčbě v oblasti deprese, regulace emocí a užívání návykových látek. Různé léčby založené na všímavosti se objevují v posledních 30 letech a využívají se k léčbě psychických poruch, nejnověji k prevenci relapsu u osob závislých na návykových látkách. (Například u nikotinových závislostí). Zatímco tréning všímavosti ve skupinách je považován za přínosný, nebyl hodnocen jeho dopad na individuální léčbu závislostí na návykových látkách. Někteří participanti preferují individuální přístup a prostředí. To může napomáhat k lepšímu tréningu všímavosti, než ve skupině. A může se zaměřit na potřeby a omezení jednotlivce. To je důležité při nácviku všímavosti, který je z velké části orientován na získání nových neznámých dovedností a úhlů pohledu. Individuální terapie může přinést cílenější přístup, který je potřeba vzhledem k deficitům všímavosti, které závislosti na návykových látkách přinášejí. Cílem této studie bylo zjistit proveditelnost této terapie (individuální na všímavost zaměřenou), její snášenlivost u závislých na návykových látkách. Předpokládali jsme, že bude dobře snášena s vysokou mírou uchování a nápomocna pro většinu pacientů.

Metody

Participanti
Jednotlivci žádající o léčbu na Columbia University byli přijati do studie. Klinický screening byl proveden vyškolenými odborníky a klinickými psychology, zahrnoval strukturovaný klinický rozhovor a rozhovor na posouzení závažnosti zneužívání látky. Zahrnuti byli muži i ženy, věk 18-60 let, kteří splňovali kritéria pro akutní kokainovou nebo konopnou závislost a poskytli vzorek moči, pozitivní na kokainové nebo kanabinoidní metabolity. Zájem o učení se všímavosti nebyl nezbytný.
Proces
Výzkum byl schválen a trval od března 2009 do Srpna 2010. Účastníci chodili na kliniku každý týden. Při každé návštěvě dostal participant 5 dolarů na cestovné. Participanti se potom sešli s terapeutem-psychiatrem, se zkušeností v provádění tréningu všímavosti a podpůrné psychoterapie s několikaletou zkušeností učení meditace. 10ti-týdenní léčebný protokol byl vyvinut hlavním výzkumníkem a obsahoval základní čas pro tréning všímavosti a praktický popis každého cvičení stejně tak jako specifické informace o tom, co se událo během každé čtvrtiny sezení. Na začátku se mluví o problémech pacienta, poté o tom, co mu může tréning všímavosti přinést a jak může být užitečný. Ve druhé polovině sezení se dělají cvičení. Jóga nebyla zahrnuta, ale cvičila se například meditace zaměřená na některé afektivní stavy). Výrazně se doporučovalo nebýt pod vlivem drogy na sezení. Ale i ti, kteří byli mírně pod vlivem, se mohli účastnit. Tréning všímavosti zahrnoval tyto praktiky: 1) Rozinkové cvičení: vede k tomu, přiblížit se rozince všemi smysly, a vnímat ji, jako by to bylo poprvé. Tento pocit novosti se pěstuje u dalších cvičení stejně. 2) Držení těla: pomáhá participantovi najít takovou polohu těla, kdy sedí a cítí se v ní nejvíc relaxovaný 3) meditace a dýchání: vede k zaměření se na dech během sezení. 4) pozornost na celé tělo: vede k tomu, uvědomit si naše emoce v našem těle. Další druhy cvičení vedou k tomu, aby účastníci obnovili a „znovuprožili“ své pocity frustrace, napětí, vztek, ale také soucit, něhu a odpuštění. Po každém cvičení terapeut zapisuje do protokolu. (jak to probíhalo, odchylky…). Po 10 týdnech byla participantům nabídnuta další 4týdenní podpůrná terapie.
Analýza dat
Snášenlivost byla definována dokončením léčby, výskytem nežádoucích účinků a klinickým zhoršením. Proveditelnost počtem abstinencí. Abstinence byla definována 2 týdenním a delším neužíváním látky, potvrzené toxikologií moči. Snášenlivost je považována za dobrou, více než polovina pacientů dokončila 10týdenní protokol, s malým počtem zhoršení nebo nežádoucích účinků. V předchozí, placebem kontrolované studii, méně než 20% participantů dosáhlo abstinence (v placebo skupině) stejně jako ve skupině aktivní.

Výsledky
25 pacientů, z toho 19 dokončilo (74%), 14 na konopí závislých, 11 dokončilo (79%), 8 abstinence (57%). Kokain 11, z toho 8 dokončeno (73%), 6 abstinence (55%). Všichni pacienti, kteří po léčbě absolvovali léčbu navazující, ji dokončili, a abstinence nepřestala ani během tohoto období, ani nedošlo ani k žádnému zhoršení.

Diskuse
Vysoká snášenlivost a počet abstinencí naznačují, že individuální všímavost na bázi psychoterapie představuje potenciálně efektivní zákrok, který zasluhuje další výzkum. Všímavost byla používána k léčbě různých poruch a stavů. Prvním cílem bylo zlepšit kvalitu života a snížit stres. Tréning všímavosti zahrnuje různá cvičení, která mají vést k přijetí a k účelné a trvalé pozornosti. Mohou také učit participanty oddělit se od svých myšlenek, pocitů, a mít povědomí o tom, jak myšlenky a emoce mění vnímání, a že vše je pomíjivé. Tyto techniky však mohou být pro začátečníky obtížné, především pokud jsou zde kognitivní, behaviorální nebo afektivní omezení. Ačkoliv tréning ve skupině má mnoho výhod (menší náklady, rizika, podpora…), v individuální terapii může terapeut lépe na klienta reagovat. Také protokol, který se používá, se od jiných liší. Trvá 10 týdnů (ne 8) a dvě sezení jsou věnována cvičení vsedě, což je dobré hlavně pro začátečníky. Omezením je, že jako u většiny podobných studií zde není kontrolní skupina, tak není úplně jasné, zda zlepšení způsobuje podpůrná terapie, terapeut, zaměstnanci nebo prostředí.

Dakwar, E., Levin, F. R. (2013). Individual mindfulness-based psychotherapy for cannabis or cocaine dependence: A pilot feasibility trial. American Journal on Addictions, 22(6), 521-526. doi: 10.1111/j.1521-0391.2013.12036.x

Lenka Švachová
svacle
 
Příspěvky: 1
Registrován: pon 08. pro 2014 19:59:50

Zpět na PROJEKT TERA

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron